KUNST ZOALS KUNST MOET ZIJN

  
  
  

iNFORMATIE

In 2007 is de eerste Kunst- en Atelierroute in Hoogvliet gehouden. Op 16 april 2008 is de “Stichting Kunstkring Hoogvliet” opgericht met als doel a. het stimuleren van kunst in Hoogvliet, b. het stimuleren van talenten in Hoogvliet in hun kunstuitoefening en c. het zichtbaar maken van kunst- en cultuuruitingen van de creatieve bewoners van Hoogvliet.

Het een en ander vertaalt zich in het streven om jaarlijks een Kunst- en Atelierroute te organiseren.

Naast de bestuursvergaderingen worden samen met de deelnemers, jaarlijks verschillende algemene vergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen wordt de voorgaande route geëvalueerd en worden afspraken gemaakt over de komende route.

Wilt u meer informatie over de Kunst- en Atelierroute, het bijwonen van de algemene vergaderingen of over de stichting zelf, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Stichting.